HTML

 

">

Bemutatkozás

Ez a blog válaszokat keres a miértekre, amik mindenkiben megfogannak. Nem az ellentétekre, hanem a hasonlóságokra hívja fel a figyelmet. Nem elválaszt, hanem egyesít. Hiszen mindannyian egyek vagyunk, egy végtelen nagy és értelmes multiverzum részei. Akik most, ebben a pillanatban egy Föld nevű űrhajóban száguldunk az emberi elme által ismert Univerzumban.

Facebook

Twitter

Oldallátogatottság

Friss topikok

Címkék

adó (1) agresszió (1) álom (1) amerikai álom (2) Ángyán József (1) áramlás (1) árvíz (3) árvízi védekezés (1) bank (2) bizalom (1) boldogság (1) brokerbotrány (1) családon belüli erőszak (1) demokrácia (2) diktatúra (2) diktatúra kiszolgálói (2) egzotikus fürdőhely (1) elemzés (3) emberi tulajdonságok (1) empátia (1) energiacella (1) energiahatékonyság (1) epigenetika (1) értékrend (5) érzelem (1) félelem (3) filmkritika (2) földtörvény (1) függőleges kert (1) gazdaság (2) gazdasági válság (6) hagyományos média (1) halálfélelem (1) hazugság (2) hitel (2) hitvilág (2) homoszexualitás (1) Horvátország (1) hó fogságában (1) ideghálózat (1) ikertornyok (1) infláció (2) ismeretlen (1) kamat (2) képmutatás (1) kísérlet (1) kitelepítések (1) klientúra (1) klimaváltozás (1) koncert (2) kőolajcsúcs (1) környezeti katasztrófa (1) korrupció (2) közösség (4) közösségi média (1) központosítás (3) kulisszatitkok (1) kutatás (2) lehallgatás (1) lélek (1) lentről felfele építkezés (1) maffiacsalád (1) márc. 15. (1) másság elfogadása (1) megbontó felfedezés (1) melegfelvonulás (1) mellrák (1) Nagy Testvér (1) nemzeti egység (1) nőgyűlölet (1) nők bántalmazása (1) nők közösségformáló szerepe (1) nyájszellem (3) nyaralás (1) olajcsús (5) olajhiány (1) olajpala (1) önhipnózis (1) önszerveződés (2) önzetlen segítség (1) önző gén (1) Orbán Viktor (6) összeesküvés elmélet (2) palagáz (4) parlamenti képviselő (1) parlamenti választások (1) pénz (2) pofon (1) politika (1) propaganda (3) pszichológia (2) pszichológus (1) robbantás (1) sokkos állapot (1) Szaúd-Amerika (3) Széles Gábor (1) szerelem (1) színjáték (1) társadalmi változások (1) természet (1) terrorizmus (1) titkosszolgálat (1) tolerancia (1) totalitárius rendszer (1) unortodox politika (1) választás (1) választások (2) változás (1) Valutaalap (1) városszépítés (1) végtelen nővekedés (4) vezető olajexportör (1) villamos (1) vízcsúcs (1) Yanni (1) zene (1) Címkefelhő

A magyarok értékrendje

2013.06.04. 23:54 Anonymus Gesta Hungarorum

Általában vannak bizonyos sztereotípiák az emberekben a közösségükről vagy nemzetükről, aztán eléggé meglepődnek, ha egy kutatás teljesen más eredményt hoz ki. A magyar társadalom magáról alkotott képmása alapján mi a nyugati kultúrához közel állónak gondoljuk magunkat, nyitottnak és a régi hagyományok őrzőjének. Ehhez képest egy pár éve elvégzett tudományos kutatás szerint (Tárki, 2009) - amely azt vizsgálta a World Values Survey keretén belül, hogy az egyes társadalmakban milyen az együttműködést szabályozó normarendszer tartalma (az értékrendszert inkább tradicionális tekintély vagy inkább világi-racionális tekintély uralja) és ereje (a társadalom működését mennyire szervezik/hatják át vallási, családi és nemzeti kötelékek) - a magyar értékszerkezetet kevésbé jellemzi a tekintélyelv és a hagyományos közösségek ereje, mint a hasonló fejlettségű más társadalmakét és sok tekintetben egy a nyugati keresztény kultúrkör szélén, egy zárt, magába forduló társadalomként jellemezhető. Ezek alapján a magyar gondolkodásmód a nyugati kultúra magjától távol, az ortodox kultúrához közel helyezkedik el és közelebb áll az olyan országokhoz, mint Bulgária, Moldova, Ukrajna vagy akár Oroszország, mint Szlovénia vagy a nyugat európai országok nagy többsége. E megrendítő tény után nézzük meg egy kicsit alaposabban, milyen a magyar emberek hozzáállása bizonyos kérdésekben. A válasz megrendítő, de egyben magyarázatot szolgál a mostani magyarországi állapotokra is.

Ugyan sokan értetlenkedve szemlélik az aktuális politikai berendezkedést és nem értik, hogyan következhetett mindez be, addig a válasz roppant egyszerű - a jelenlegi politikai kultúrát maga a társadalmi hozzáállása hozta létre, hiszen a többségi magyar társadalom ilyen politikai elitre vágyik. Orbán Viktor éppen azért annyira népszerű, mert a többségi társadalom értékrendjét testesíti meg. Ebben beletartozhat akár még a mutyizás, a korrupció, valamint a mindennapi életünket meghatározó erős állam, élén egy teljhatalmú vezérrel. Ezen megállapítások első hallásra talán meghökkentőnek tűnnek, de ha megnézzük a társadalmi kutatások eredményeit, akkor kénytelenek vagyunk felismerni, hogy a magyar társadalom többségében nagyon torz értékrend alakult ki, ami megmagyarázza, hogy az újkori demokráciánk miért tart a kisiklás felé.

Kevés olyan politikatudományi elmélet született az elmúlt években, amely akkora visszhangot váltott volna ki a közvéleményben, mint Ronald Inglehart chicagói professzor értékelmélete. A teória lényege, hogy kérdőíves kutatások alapján egy-egy ország elhelyezhető egy koordinátarendszerben, amelynek vízszintes tengelyét a nyitott/zárt gondolkodás, a függőlegeset pedig a tradicionális/racionális (vallásos/nem vallásos) világkép jelenti. A kérdőíves kutatások többek között az alábbiakra kérdeznek rá:

Tradicionális-vallásos / világi-racionális gondolkodással kapcsolatos főbb kérdések
 • Vallásosság (mennyire tarja fontosnak életében a vallást?)
 • Hazaszeretet (mennyire büszke saját nemzetiségére? )
 • Tekintélytisztelet (mennyire tartaná jó dolognak, ha növekedne a tekintély tisztelete?)
 • Engedelmesség (engedelmességre vagy önállóságra nevelné gyermekét?)
 • Családközpontúság (mennyire tartja elfogadhatatlannak a válást?)
Zárt gondolkodás / nyitott gondolkodást felderítő főbb kérdések
 • Szabadság (fontosnak tartják-e a szólásszabadság védelmét és a kormánydöntésekbe való beleszólást?)
 • Érdekérvényesítés (írtak-e már alá petíciót? )
 • Tolerancia (mennyire megengedők a homoszexualitással kapcsolatban?)
 • Önállóság (mennyire érzik úgy, hogy sorsukat képesek befolyásolni?)
 • Bizalom (mennyire bíznak az emberekben?)

Eddig öt hullámban végezték el a fenti kutatást több ország bevonásával a World Values Survey (Nemzetközi Összehasonlító Értékvizsgálat) szervezésében, melynek elnöke éppen Ronald Inglehart:

 • 1. hullám 1981-1984 között 20 ország részvételével
 • 2. hullám 1989-1993 között 42 ország részvételével
 • 3. hullám 1994-1998 között 52 ország részvételével
 • 4. hullám  1999-2004 között 67 ország részvételével
 • 5. hullám 2005-2008 között 54 ország részvételével
 • 6. hullám 2010-2013 (folyamatban van)

Magyarország mind az öt hullámban részt vett, és a legutolsó vizsgálat eredménye a lenti ábrán látható (piros nyíl). A berajzolt zöld szaggatott körvonalban olyan posztkommunista országok vannak, mint Oroszország, Bulgária, Moldova, Ukrajna és a "testvéri" Lengyelország. Ez az országcsoport leegyszerűsítve csak abban különbözik az iszlám országoktól, hogy kevésbé vallásos, viszont ugyanolyan zárt társadalom. A nyugati országok ellenben (sötétkék körvonal) láthatóan sokkal nyitottabbak és kevésbé vallásosak (élen Svédországgal). A kutatások szerint Magyarországra leginkább az jellemző, hogy nem fontos a szabadság, az érdekérvényesítés és az önállóság, nincs tolerancia a mássággal szemben és nincs közbizalom sem. Sajnos ezt még nem is lehet az "elmúlt nyolcévre" fogni, mert a korábbi kutatásokban (1.-4. hullámban) is közel hasonló eredmények születtek.

Magyarország a nyugati kulturától távol, az ortodox kultura reprezentásai között (Forrás: Tárki, 2009)

Miközben a más emberek iránti bizalom mértéke tekintetében a magyar a nyugati és a posztszocialista társadalmak között helyezkedik el, az intézményi bizalom tekintetében egész Európában, ezen belül a volt keleti blokk országai között is sereghajtók közé tartozunk. Rendkívül alacsony a politikai intézmények iránti bizalom, ami viszont szöges ellentétben van azzal az elvárással, hogy az állam oldja meg a problémáink többségét. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy egy fiktív (nem létező) intézményben (lásd a lenti ábrán a "Nemzeti Közpénzügyi Hatóság") a magyar emberek jobban megbíznak, mint a magyar jogrendszerben, szakszervezetekben, magyar sajtóban, országgyűlésben, politikusokban és a kormányban (a lenti ábrán a magasabb pontszám nagyobb fokú bizalmat jelöl egy 0-10-es skála mentén). 

Intézmények és közszereplők iránti bizalom Magyarországon 2009-ben (Forrás: Tárki)

A közbizalom állapotát jellemzi, hogy pontosan azokkal a foglalkozásokkal szemben drámaian alacsony az átlagember bizalma, akikben pedig nagyon fontos lenne bíznunk: a parlamenti képviselőkkel szemben (akikre a sorsunkat meghatározó döntéseket ruházzuk át), a bankárokkal szemben (akikre a pénzünket bíznánk - már feltéve ha van megtakarításunk), valamint az újságírókkal szemben (akiktől pedig a hiteles tájékoztatást várhatnánk el). A megkérdezettek szerint csak minden második emberben lehet megbízni, másképp fogalmazva az ország népességének fele megbízhatatlan a magyarok többsége szerint. Ez a fajta bizalmatlanság odáig fajul, hogy a "magyarok kétharmada úgy gondolja, hogy ő ugyan tisztességes, de a többiek nem" (Tárki). Erre a talált pénztárca kérdésköre világít rá: a magyarok 65% szerint ő nem tenné zsebre az utcán talált pénztárcát, miközben szerinte a többiek igen, és csak 20% gondolta úgy, hogy mások sem tennék zsebre (a maradék 15% szerint ő és mások is zsebre tennék).

A magyar közvélemény nemzetközi összehasonlításban is megengedőbb a normaszegő viselkedésekkel szemben, mint például a környező országoké és ez nem sokat változott az elmúlt évtizedben sem. Így például  a magyarok 42% bocsánatos bűnnek tartja az adóelkerülés céljából be nem vallott teljes jövedelmet (adócsalás), ez az arány Lengyelországban 30%, Csehországban csak 18%. A Tárki kutatása szerint a magyar lakosság által bevallott mindennapi korrupciós gyakorlat alatta marad annak, mint amit általában másokkal kapcsolatosan feltételeznek. Erre jön még rá az a széleskörű közvélekedés (több, mint 80%), hogy Magyarországon tisztességes úton nem lehet érvényesülni és a megkérdezettek között nagyon kevesen vannak azok (kevesebb, mint 20%), akik szerint ma mindenkinek egyenlő esélye lenne az érvényesülésre. Az már csak hab a tortán, hogy "aEurópai Unió országai között Magyarországon a legalacsonyabb azoknak az aránya, akik szerint a végzettség fontos, miközben a legmagasabb azoké, akik szerint az érvényesülés titka az, ha az ember jó családba születik" (Tárki). 

Ennek függvényében már nem meglepő, hogy nem kelt nagyobb visszhangot a közvéleményben a földtörvény körüli botrányok vagy a TrafikmutyiMindezen kutatási eredmények rávilágítanak, hogy maga a korrupció ténye miért nem vált ki társadalmi felháborodást és leginkább csak az zavar egyes embereket, hogy miért éppen ők maradnának ki belőle.

A magyar társadalomban még a piacgazdasággal kapcsolatban is torz kép alakult ki. Miközben Magyarországon a jövedelmek egyenlőtlensége a Tárki összehasonlító elemzései szerint hasonló a többi európai országokéhoz, mégis, a magyarok a többi országhoz képest lényegesen magasabb arányban (85%-ban) értenek egyet azzal, hogy Magyarországon „túl nagyok” a jövedelmi egyenlőtlenségek. Ezért a társadalom részéről megvan az az igény is, hogy jövedelemegyenlőtlenséget a kormányzat csökkentse. Ehhez képest az egykulcsos személyi jövedelemadó, ami Orbán Viktor legújabb ötletrohama alapján egyenesen 9% kellene legyen, éppen ellentétes a társadalom ezen elvárásával.

A családon belüli, valamint betegek és fogyatékkal élők, az idősek, szomszédok és a bevándorlok felé gyakorolt segítségnyújtás Magyarországon a legalacsonyabb az európai országok között. Az együttműködést a magyarok egyáltalán nem értékelik. A világ több mint ötven országával összehasonlítva a magyarok vannak a leginkább meggyőződve arról, hogy a gazdasági tevékenység során az egyes szereplők csak egymás rovására érvényesülhetnek. Ez az úgynevezett nulla összegű játszma, amikor az egyik fél csak úgy nyerhet, ha a másik fél ezzel veszít. Más szóval a magyarok hisznek a legkevésbé abban, hogy a gazdasági együttműködés a kölcsönös előnyök révén úgy is létrehozhat gazdasági többletet, hogy az abból való részesedés nem jelent mások kárára történő érvényesülést. Ezen szemlélet jelenti a legnagyobb problémát egy sikeres Magyarország létrejöttében! 

A piacgazdaság alacsony támogatottságát jól mutatja, hogy a magyar lakosság erősen fogékony az állami beavatkozás által nyújtott megoldásokra. "Az átlagos magyar állampolgár olyan, nemzetközi összehasonlításban is erős elvárásokat fogalmaz meg az állami beavatkozással kapcsolatban, amelyet sokszor maga sem hisz, hogy az állam teljesíteni tud." (Tárki) A magyaroknak nincs önbizalma és nem hisznek abban, hogy a sorsuk alakításáért nagyobb felelősséget kell vállalniuk. Nem meglepő módon ebben is sereghajtók vagyunk Európában. A lenti ábrán az látható, hogy a világgazdasági válság előtt a magyar állam újraelosztó szerepe a nyugat európai jóléti országokkal vetekedett, miközben gazdaságilag jóval elmaradottabb volt. Ez a 2008-as világgazdasági válság hatására némileg visszaesett és közelebb van a jelenlegi gazdasági fejlettségi szintünkhöz.

Túlzott állami szerepvállalás - állami kiadások az ország fejlettségéhez viszonyítva (Forrás: MNB) 

A sikeres Magyarország legnagyobb kerékkötője nem az idegen karvalytőke, hanem a magyar társadalom mentalitása. Eléggé lesújtó látni azt a közvélekedést, hogy a magyarok jelentős többsége szerint ebben az országban nem lehet becsületes munkával meggazdagodni és, ha valaki valamire is szeretné vinni, akkor kénytelen áthágni egyes szabályokat.

Az érvényesüléssel kapcsolatos vélemények (Forrás: Tárki)

Egy másik kutatás szerint - mely a posztkommunista országokra terjed ki - a magyarok nagy többsége úgy véli (72%), hogy a piacgazdaságban rosszabb a gazdasági helyzet, mint volt a kommunizmus idején ("gulyáskommunizmus") és csak nagyon kis hányada (8%) gondolja úgy, hogy most jobb, mint volt a rendszerváltás előtt. Ezek alapján nem meglepő, ha a nagy többség nosztalgiával gondol a késő Kádári rendszerre és nem ütközik meg Orbán Viktor azon kijelentésén, hogy "A nyolcvanas években én nem a diktatúra ellen harcoltam, hanem azok ellen, akik csinálták a diktatúrát."

A magyarok szerint jobb a kommunizmus? (Forrás: Pew Global Attitudes Survey of 14 nations, 2009)

Még meglepőbb a kutatás azon eredménye, mely a magyarok demokrácia és kapitalizmus irányába tett lépések elfogadottságának változását szemlélteti. Míg 1991-ben a magyarok 74%-a értett egyet a demokrácia irányába hozott intézkedésekkel, addig ez az arány 2009-re lecsökkent 56%-ra (lenti jobboldali ábra). A kapitalizmus irányába tett lépések esetén a támogatok arányának csökkenése (34%) messze a legnagyobb a posztkommunista országok között, a korábbi 80%-ról 2009-re már csak 46% maradt (lenti jobboldali ábra). Így a megmaradt támogatok köre kisebbségbe került Ukrajnával egyetemben (46% Magyarországon és 36% Ukrajnában), ellentétben a többi volt szocialista országokkal.

A demokrácia és kapitalizmus irányába tett lépések elfogadottsága 1991-ben és 2009-ben a volt kommunista országokban (Forrás: http://www.pewglobal.org)

Az Értéktér munkacsoport tagjai készítettek egy izgalmas és informatív infovideót a Tárki kutatás legfontosabb tanulságairól, valamint ennek mindennapi életünkre való következményeiről, ez látható alább.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a szólásszabadság védelmét társadalmunk egyáltalán nem érzi fontosnak, alacsony az egymásba vetett bizalom szintje, a véleménynyilvánítás szempontjából rendkívül passzívak vagyunk. A tolerancia kérdésében is messze esnek vélekedéseink a nyugati liberális demokráciákéitól, és a többség nem hiszi, hogy érdemi befolyással lehet sorsa alakítására. A magyar társadalom erősen bizalomhiányos, felemás viszonyban van a korrupt magatartás megítélését illetően, nagyon kevéssé fogadja el az egyenlőtlenségeket és  magas elvárásokat fogalmaz meg az állammal szemben. Mindezek alapján már nem meglepő a jelenlegi politikai garnitúra megléte, hiszen azt a magyar társadalom értékrendje keltette életre.

Ha Magyarországot valóban egy sikeres országgá szeretnénk formálni, akkor elsősorban a fejünkben levő értékeket kell lecserélnünk olyanokra, amik a sikeres nyugati országokra jellemzőek, mint Finnország, Svédország, Anglia, Hollandia, Németország, Svájc vagy Ausztria:

 • hisznek benne, hogy mindenkinek van esélye boldogulni
 • hisznek abban, hogy mindenki maga alakítja a sorsát
 • bíznak önmagukban és a jövőjükben
 • a kemény munkát fontosnak tartják
 • sokra értékelik a tudást
 • bíznak egymásban és az intézményeikben.

Tömören megfogalmazva, ha meg akarod változtatni a világot, változtasd meg magad.

(A folytatás itt olvasható.)

free polls

116 komment

Címkék: kutatás bizalom értékrend

A bejegyzés trackback címe:

https://anonymus-hu.blog.hu/api/trackback/id/tr395263693

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

geo.nolblog.hu/archives/2010/10/28/Magyarorszag_kulturalis_allapota__a_magyar_lelek_sulya_es_szerepe_a_politikaban/

A fentiek alapján a „magyar lélek” – szinte mindenben ellentétes azzal, ami a jelen sikerességéhez kell. A jövő az egyén- és társadalom, valamint a természet egyensúlyának megtalálásán múlik, amihez alapvetően poszt-indusztrialista értékrend tartozik, azonban a történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy bizonyos fejlődési folyamatokat nem lehet átugrani: esetünkben ez a teljesítményére büszke, a jövő számára befektető/megtakarító polgár/citoyen, aki tudja, hogy közösségben lehet sikeres, a szolidaritás és a társadalmi esélyegyenlőség biztosítása egyben saját, személyes érdeke is.
És akkor most? "A nép elvesztette a vezetők bizalmát, a népet leváltjuk." Vagy hogyan?

Szóval akkor a szerző szerint kivel kellene kezdeni a mentalitás átalakítását? Vagy mint az angol gyeppel...nyírogatjuk rendszeresen és várunk kétszáz évet?

Én spec. nem szeretném megmondani a magyaroknak (észteknek/belgáknak/pirézeknek), hogy mit kell akarniuk a világtól és milyen értékek mentén lesznek korszerűek és haladók.

Úgyhogy várnám a megoldási javaslatot:)
@McT: Mindenkinek saját magával kell kezdenie. Éppen erről szól az utolsó mondat is.
Ezért ért volna meg talán egy próbát a választási regisztráció. Nyilván a vesztes fél rögtön támadta volna az eredményeket és a fejlett nyugat is jóelőre felemelte a mutatóujját, de amíg a választások ereményét a demagógiára fogékony többség határozza meg addig nincs más megoldás mint legalább 150-200 évig nyírogatni a gyepet.
@Johnny Crunch: És miből gondolod, hogy akik előre regisztráltak volna, azok a te szavaiddal élve nem lettek volna fogékonyak a demagógiára?
@Anonymus Gesta Hungarorum: Jogos. Az idevágó mondatom pikírtre sikerült, elnézést.

Kétféle problémát lehet itt látni:
a) a magyarok olyasmiket értékelnek magasra (vagy értékelnek alacsonyra, amit NyEu-USA állampolgárok kevésbé és viszont. Ergo, nem vagyunk fejlett demokráciára érett társadalom.

b) A magyarok fejében ellentmondásos értékválasztásokat találunk, nem koherens az értékrendjük.

Szerintem a) eset valójában nem igazolható a World Values Survey-jel. Viszont b) eset meg nem valami turáni átok. Nyugodtan lehet intézményi hatás. Annak az eredménye ahogy a magyar elitek működtették az intézményrendszert.

Nem az adatokkal van vitám. Az értelmezéssel.
nagyot akartak mondani, pedig a jelenlegi adossagpenz helyett a kozpenzre es annak valodi felugyeletere pont szukseg volna.

Monetative - A kezdeményezés leírása
www.monetative.de/a-kezdemnyezs-lersa/

Taking Money Creation back into Public Hands
www.currentconcerns.ch/index.php?id=1474
@maskep: ha genya akarnék lenni, azt mondanám, hogy ilyen hülye társulat mégegy nincs:)) ha nem, akkor karakteres;)
Itt egy másik, ámde roppant hasonló tábla:

www.kepfeltoltes.hu/view/120916/world-of-faith1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

A gazdasági fejlettség (GDP/fő) és a vallásos/világi gondolkodás, világlátás összefüggése az egyes nemzetekben. Ezen a táblán is az oroszokhoz van közel a magyar, alacsony gazdasági fejlettséggel és világi gondolkodással. Azaz a magyar mentalitás az orosz mentalitáshoz közelebb áll, mint az oly sokat kergetett nyugat-európaihoz vagy amerikaihoz.
Sokkal egyszerűbb és őszintébb lenne, ha a World Values Survey kifejezést kicserélnék My Private Liberal World Values Survey kifejezésre.

World Values... piha! :)
@Watchdog: Izland.
Ez ekkor most mit jelent?
Meg azért érdekes lenne azon is elfilózni, hogy ha tekintjük a bergsoni minta alapján a Popper által népszerűsített nyitott társadalomról szóló koncepciót, akkor csak az marad ki az egészből, hogy az egész koncepció inkább ideákra és vágyálmokra épült és az állítólag nyitott társadalmat alkotó állítólag nyitott emberek semmivel sem különbek elemi-zsigeri ösztöneiket tekintve, mint az állítólag zárt társadalomban felnövekvő, állítólag zárt embertípusok.

Mondjuk ki nyugodtan: A nyitott társadalom elmélete a gombhoz szabja a kabátot, de az ilyen lötyög rajta vállban és túl szűk derékban.
Én ismerek angolból is olyat, akire teljesen illik a cikk által említett mentalitás, tárt karokkal lenne fogadva Magyarországon.
@Ensiada Arkoveitie: Jött már politikus, aki megpróbálta az igazat mondva kormányozni, de ez már a párttársain elbukott, majd a bili kiborulásakor a nép teljesen elfordult tőle (szinte teljesen), azóta ő minden rossz forrása. Most egy ötszázalékos párt élén próbálja megváltoztatni az országot, amihez ugye, mint fentebb láthatjuk, a népet kell.
@Kopó:

"...aki megpróbálta az igazat mondva kormányozni..."

Nagy fenéket! Szimplán hazudott, csak aztán kiderült róla és most az önkéntes sameszai megvezetik a jónép ostobábbik felét, hogy a kamubajnok csak szenvedélyesen igazságbeszélt.
Megoldás? Emigráció.
@WLaci: Nekem Angliát dobott,tehát odamegyek:)))
@Anonymus Gesta Hungarorum: azért az oktatás tudatos erősítésével is lehetne meglepő eredményeket elérni. Nézz körül, ma Magyarországon a nagy többség nem tud egy bővített mondatot értelmezni. Nem véletlenül ilyen sikeres a suttyó-kommunikáció: "Nem leszünk gyarmat", "Megvédjük a nyugdíjakat","Ne a zemberekkel fizetessék meg", stb.

Többi párt se sokkal jobb persze, de ők legalább nem kizárólag a szellemi minimumot célozták meg.

Lásd fenti kutatás, a legegyszerűbb összefüggéseket sem képes a nagy többség átlátni, ezért is ilyen sok az ellentmondás.

Az emberek 50-60%-a egyszerűen képtelen összetettebb dolgokat megérteni.
Muszáj olyan szintre egyszerűsítenie a dolgokat ahol már - az információhiány miatt - nagy valószínűséggel csak rossz döntést fog tudni hozni.

Az oktatásnak fontos szerepe lehetne abban, hogy az értelmi képességeket javítsa. Ezt talán lehet felülről erőltetni.... persze kell egy generációváltás ahhoz, hogy ez a munka beérjen... ami nagyon sok idő és nem is ebben az irányban haladunk éppen.

Szóval marad az emigráció :)
@ARP
Az vajon átjött, hogy esetleg vicceltek? Vagy ha nem, akkor meg érdekes baráti köröd van. Nyilván olyan helyzetben vannak, ahol lehetne korrumpálni. De nekik valahogy nem sikerül. Akkor mégsem annyira korrupt a rendszer, mint amennyire a média és az ilyesfajta szándékú blogok, miegymás felfújja?

@McT
Ők a forradalmi élcsapat, a '19-es bolsevikok kései leszármazottai. A közvetlen megelőző nyilvánvaló formáció az SZDSZ volt. Ennek bukása után Horn Gábor majdnem szó szerint mondta egy m1 műsorban, hogy az volt velük a baj, hogy kitaláltak valamit, amit át akartak erőltetni, és nem voltak kíváncsiak az emberek véleményére. Persze, ezt el lehet mondani Orbánékról is. Majd az emberek döntenek.

@pocaklakó minimanó
Teljes mértékben egyetértek.

@Kopó
Öt százalékos? Ha a hazugot Gyurcsányra értetted, akkor a DK 1-2%-os. Ha 5%-ost keresel, akkor meg Bajnai hazudott. Utóbbi igaz is. De meghagyom neked a választási lehetőséget.

@mahet
Mehetsz!
nekem is Dániát dobott ki a miniteszt, a kommenteket látva a probléma is többek között itt van, hogy mindenki publikál a maga platformján, adott esetben nagyon bölcs és igaz cikkeket, vagy épp nem... majd a cikket az adott szubkultúra, ~törzsközönség~ elolvassa, és meglepődik, vagy nem.
A hatékonyságveszteség tehát abban áll, hogy ha egy cikket alapvetően másnak kellene elolvasni és megszívlelni a tanulságát mint az adott felület olvasóközönsége. És itt jönnek az amúgy örvendetes országeredmények a kommentekben, hogy itt is látszik, hogy kik olvasták a cikket, és foglalkoztak vele pár percet.
Kár, hogy a Magyar Hírlap, a Magyar Nemzet és hasonló nyomtatványok nem közölnek ilyeneket, hogy ne csak a "Dániák" de a "Szaud-Arábiák", és "Kongók" is olvasgassák.
@avanivi: Nekem is Angliát dobott, ami azért vicces, mert én már ott lakom :D
@draszkow:
Egy ismerősöm megjegyzése ehhez a cikkhez:
"Ez több - a neoliberális ígérgető materialista világnézet által megkomponált - tendenciózus kérdéssorozat által produkált nemzetek közötti erőltetett különbségeket mutat ki. Geert Hofstede egész életét a nemzetek közötti kulturális különbségek kutatásának szentelte. Ő - valóban tudományosan - abból indult ki, hogy nem tudjuk, mik ezek a különbségek, s nem erőltetett be olyan kérdéseket a vizsgálatba (pláne nem építette eleve ezekre a vizsgálatait!), amelyek valamilyen világnézet szerinti "lényeges" kérdésekről szólnak. Ismerjük azt a matematikai eszközt is, amelyik alkalmas egy ilyen semleges halmazból mégis kimutatni az országok közötti kulturális különbözőségeket. Funkcionálanalízis a neve, kicsit számítógép-idő igényes a dolog, de legalább valódi tudományos eredményeket hoz, és nem ilyen tendenciózus - de a neoliberális sajtónak nagyon tetsző - "állításokat". Hofstede valóban tudományos igénnyel készült kutatásai nem két ilyen bugyuta tengely mentén mutatnak ki eltéréseket a nemzetek között, mint ami ebben az anonymus firkálmányban megjelenik, hanem 5 tengely mentén. Szép vaskos, magyarra is lefordított könyv jelent meg róla. Amelyben az első 20 oldal csak azzal foglalkozik, hogyan próbálják meg Magyarországon meghamisítani az eredményeket. Merthogy nem felelnek meg a neoliberális rögeszméknek, gondolati skatulyáknak."
@draszkow: igazad van sajnos, én is Dán lettem.
A cikk semmi újat nem mondott nekem, csak megerősítette, amit eddig is gondoltam. Mocsár ez a hely és Kádárista ember teszi azzá. Egyúttal ő is picsog a leghangosabban, hihetetlen alantas embertípus.
@tomtyi: szívesen maradnék... maradok is amíg van rá esély, hogy Magyarország visszafordul a balkáni útról. Ennyivel tartozom az országnak. Persze ha a választópolgárok többsége úgy dönt, hogy nekik az orosz módszer kell akkor kénytelen leszek elmenni.

2014-ben kiderül.
Magyarország :)

és hogy ebből mi következik? hogy mindenki más csalt a válaszoknál :-p
@mahet:
Most ti az "elmegyek, mert semmi nem változik" hisztivel direkt az állításotok igazát akarjátok bizonyítani? Azaz hogy nem magatok akartok változtatni, hanem mástól akárkitől várjátok el, hogy változtasson, változás álljon be? Így könnyű egy magam tette állításról bebizonyítani, hogy igaz. ;)
@tomtyi: elmegyek, mert éppen másik irányba halad az ország, mint amit én szeretnék és a többségnek ez tetszik.
"Orbán Viktor éppen azért annyira népszerű, mert a többségi társadalom értékrendjét testesíti meg."

Zseniális következtetés, Nobel-díj van ilyen szellemi csúcsteljesítményre?
@JohnHenry: vagy ők nem kompatibilisek az "átlagos" magyar gondolkodásmóddal.
Amőgy hála az Égnek, hogy nem a haladó szellemű Nyugathoz tartozunk, ahol:
-hároméveseket vesznek egy életre rendőrségi nyilvántartásba "rasszista" kiszólásokért (Anglia)
-törvénybe akarják foglalni, hogy a férfiaknak ülve kell pisilni, mert állva csinálni ezt kirekesztő (Svédország)
-a nem erőszakok 100%-a bevándorlók követik el (Svédország)
-kiverik a sört a kezedből, a szoknyás barátnődert megverik muszlimok, mert ezek "erkölcstelenek" (Anglia)
-a helyi főmufti szerint a csador nélküli nőket megerőszakolni nem büntetendő cselekedet (Dánia)
-én vagyok az egyetlen az RER (helyi hév) megállóban (Párizs)

soroljam még?

Köszönöm, inkább maradok mucsai, és nem idomulok a haladó szellű Nyugathoz. Maradok maradi fehér, heteroszexuális. Akkor is, ha már tilos lesz. Én, a klerikálfasztiszta reakciós. Mert emlékszem, így hívták az ilyet az átkosban, s most, amikor a Szovjetúnió helyett olyan szövetség tagja vagyunk, amelyet maoisták, német ex-KISZesek, '68-as terrorsiták vezetnek, sem fogják másképp hívni, ugyebár.

Kezicsólom'
én vagyok az egyetlen fehér*- javítás. Az elütésekért bocs.

Fárnza magzar billentzűyet
Ez most megint egy ilyen "gyűlöljük önmagunkat" című cikk...
Talán az egyik legrosszabb tulajdonsága a magyarságnak, amit a cikk írója elfelejtett, viszont jellemző rá is, az a túláradó öngyűlölet. Miért kell állandóan azt keresni, hogy mik a rossz tulajdonságaink? Miért kell negatívumként tekinteni arra, hogy esetleg különbözik a kultúránk a több nyugati országétól?
Szóval nyilván nekünk is vannak rossz tulajdonságaink, ahogyan az összes többi népnek is, csak mégis mi vagyunk azok, akik folyton a kardunkba dőlünk ezek miatt. A másik dolog pedig, hogy ami viszont nem rossz csak más, mint mondjuk a nyugat, azt is negatívumként éljük meg, mintha a nyugat az valamiféle mérce lenne, amihez illene hasonlítani. Az a baj ezzel a cikkel, hogy csak a negatívumokra koncentrál mindenféle pozitívummal szemben és képes-beszéddel élve a szaros bilit önti a magyarok fejére. Na ez az a dolog, amit legelőször kéne kinőni, utána a többivel már lehetne mit kezdeni...
@mahet:

"Többi párt se sokkal jobb persze, de ők legalább nem kizárólag a szellemi minimumot célozták meg."

Bölcsen tudják, hogy elérhetetlen magasságban lévő célokért sokat kellene küzdeniük.
@mahet:

"Szóval marad az emigráció :)"

Igen, ez szokott lenni az obligát következtetés sokak esetében, akik aztán mégis maradnak, mert bölcsen belátják, hogy jobb itthon a bölcsészlét, mint Angliában a mosogatás. Az utóbbi nehéz és büdös - és dolgozni is kell.

Érthető.
@mahet:

"...akkor kénytelen leszek elmenni."

Ezek a kőkemény "fenyegetőzések" nagyon menők a romkocsmai wi-fin a világba kommunikálva. :)

Elég gyakran felötlik bennem, hogy ha az ilyen "fenyegetőzők" elmennének, olyan érzés lenne, mintha valaki érkezett volna. Azáltal, hogy kevesebben leszünk, többek leszünk. :)
@mahet:

"elmegyek, mert éppen másik irányba halad az ország, mint amit én szeretnék és a többségnek ez tetszik."

Mint az az öngyilkos, aki mindenkivel közli, hogy most ő öngyilkos lesz ahelyett, hogy csöndesen cselekedne.

Szájalás és hangemberség. Itt sírsz ahelyett, hogy kinn mosogatnál már valamelyik vidéki pubban.
@ARP: Tevedsz, a fideszes nem elfogadja a korrupciot, hanem megrantja a vallat, es azt mondja: "miert, a masik is ugyanezt csinalja, nem?"
@pocaklakó minimanó: igen, itt sírok, mert - mint írtam - nagyon nem szeretnék elmenni a hazámból.

Ráadásul fokozatosan zuhan az ország vissza a balkáni színvonalra... nincs éles határvonal ami még tolerálható és ami már nem.
@mahet:

"Ráadásul fokozatosan zuhan az ország vissza a balkáni színvonalra... nincs éles határvonal ami még tolerálható és ami már nem."

Aha. És te vagy az, aki pontosan látja a dolgokat és mások a helikopterek.

Milyen az akut nostradamitis kezelés nélkül?

Miért nem 2006-ban akartál elmenni? Például.
@pocaklakó minimanó: Kik azok a mások?

Minden magára valamit is adó nemzetközi szervezet azzal van tele, hogy mennyit romlott a demokrácia állapota Magyarországon.

Kinek a véleménye értékesebb a Transparency Internationalnek vagy Selmeczi Gabriellának?

2013 jan:
"Az Ipsos szerint a kedvezőtlen közéleti légkör összetevője az is, hogy az emberek háromnegyede úgy érzi, rossz irányba haladnak Magyarország ügyei (17 százalék vélekedik e kérdésben pozitívan). Minden társadalmi rétegben a negatív mérleget vonók vannak többségben, és így van ez a politikai közegekben is – kivéve a Fidesz táborát."

2006-ban még nem volt EU-ellenesség és ekkora demokráciadeficit. Azt a korrupciót és bénázást is nehéz volt elviselni, de azóta a Fidesz új magasságokba emelte
@Watchdog: Nekem.... dobpergés... Magyarországot! :D
@Orltran: Hmm, az elsőt úgy töltöttem ki, hogy hogy érzem itt magam, és ezek szerint pontosan leírta Magyarországot. Most kitöltöttem úgy, hogy hogy szeretném érezni magam, úgy pedig Dánia, de ezt eddig is tudtam :)
@tomtyi: "Funkcionálanalízis" ??

nem Cluster analízist akartál írni ?
Azt hiszem a témában (nemzetközileg elismert) a nemrég elhúnyt Kopp Mária volt A SZAKÉRTŐ.

tőle idéznék:
# anómia #
"Az anómia azt a meggyızıdést jelenti,
hogy egy adott társadalomban csak a szabályok és törvények megszegésével lehet
eredményeket elérni, a céltalanság és irányvesztés érzése.
Olyan helyzetekre utal, amikor a
társadalmi normák elvesztik befolyásukat az emberek viselkedésére. Az anómiát úgy is
meghatározhatjuk, mint a közösségi kötıdések, hagyomány és szabályrendszer szétesését."

"Mi magyarázza, hogy a csehek, lengyelek, szlovének életminısége jelentısen javult hozzánk
képest az utóbbi évtizedben?
A lengyelek, csehek, szlovének elınye velünk szemben, hogy ott a nemzeti összetartozás érzése kevésbé volt a megfélemlítés tárgya. 1956 a nemzeti azonosságtudat rendkívüli, világraszóló példája volt, az egész világ számára új utat nyitott, nálunk azonban ezután a nemzeti érzés „politikailag inkorrektté” vált. Egész generációk
nıttek fel, saját hibájukon kívül ebben a légkörben, amely az anómiát, az értékvesztést
sugallta a társadalmi kohézióval, az önálló civil szervezıdéssel szemben, és büntette a
nemzeti érzés, összetartozás megnyilvánulásait.
1956 után rájött a politika, hogy a legnagyobb veszélyt számára a nemzeti identitástudat, vagyis az a fajta összetartozás-élmény jelenti, amit a forradalomban szinte az egész ország átélt.
Ennek kivédésére kinyitottak néhány kiskaput, és valósággal sulykolták a fogyasztói társadalom értékrendjét. Az anyagi helyzet a magyar társadalomban értékmérıvé vált, ezért is hívták azt a rendszert fridzsider-szocializmusnak. Mindenkivel külön alkukat kötöttek, és aki „közelebb volt a tőzhöz”, kicsit többet kapott, kicsit többet utazhatott, kicsit hamarabb kapta meg a kocsikiutalást. Így a fogyasztói ideológia vált általánossá, különösen a társadalom alacsonyabb végzettségő rétegeiben, ahol ezek a viszonylagos elınyök váltak az önértékelés alapjává. Ugyanakkor a nemzeti érzés megélését a legszigorúbban elfojtották.
A pszichológiából, pszichiátriából tudjuk, hogy az elfojtás neurózishoz vezet, így valóban országos szintő neurózis alakult ki.
Beláthatatlan következményekkel jár, ha sikerül egy nép jelentős hányadával elfogadtatni, hogy számára az összetartozás-élmény nem fontos.
Ezért áll ma Magyarország az anómia, a közös érték és normarendszer tekintetében sokkal rosszabbul, mint szomszédai, akár a szlovének, a lengyelek, a csehek, még a szlovákok is."

"A lélek számára a társadalmi-kulturális azonosságtudat olyan szükséglet, mint a
testnek a kenyér. Michel Marmot vizsgálatai bizonyították, hogy az USA-ban élı japán
férfiak közül azok, akik a japán közösséghez tartoznak, betartják a közös erkölcsi elveket,
lényegesen kisebb arányban halnak meg szívinfarktusban, mint az amerikanizálódott japán
férfiak."

[ www.wesley.hu/sites/default/files/fajlok/cikk%20kopp%20skrabski%20a%20magyar%20lelki%C3%A1llapot.pdf ]
@mahet:

"Minden magára valamit is adó nemzetközi szervezet azzal van tele, hogy mennyit romlott a demokrácia állapota Magyarországon."

a) Kamu.
b) Ha meg nem úgy véli, akkor már nem is "magára valamit is adó" lesz a címkéje.
c) Szokjanak már le a talpas ballibek arról végre, hogy mindig másokhoz dörgölőzve próbálják eladni a silány ideológiájukat.
d) Azzal is tele volt a "magára valamit is adó" és "mérceként szolgáló" nemzetközi sajtó, hogy pl. milyen keményen beszóltak a alcsúti sátánnak nem is olyan régen a WJC-kongresszuson és külföldön csak sápítoztak. Igaz, azt már nem közölte a fenti címkékkel teleaggatott sajtó, hogy a beszólás után már bocsánatkérések voltak.
e) De külföldön az ilyen "mértékadó" tájékoztatáson felnőve, bizony igen pontosan látják, hogy itt mi zajlik.
f) Aztán mikor jönnek ide a turisták, hogy nézzék a fővárosi utcákon masírozó barnaingeseket (ld. külföldi mértékadó sajtó tájékoztatása), akkor meg vannak lepve, hogy nem látják őket. Pedig olyan jól tudják Frankfurtban és Berlinben (meg más helyeken), hogy itt aztán rettegjvejmár van.

"Kinek a véleménye értékesebb a Transparency Internationalnek vagy Selmeczi Gabriellának?"

Kinek a véleménye értékesebb? A Transparency Internationalnak, akik messziről okosak vagy a magyar átlagembernek, aki itt él?

"...a kedvezőtlen közéleti légkör összetevője az is, hogy az emberek háromnegyede úgy érzi, rossz irányba haladnak Magyarország ügyei..."

Ld. fenn. Könnyű pesszimistának lenni, ha arra még az itthoni gyökér ballibek rá is dolgoznak, amikor külföldre rohangálnak siránkozni, mert távol került tőlük a mézesbödön.

Így nyertem fogadást 2011-ben, mert a választások előtt megmondtam, hogy ha orbitális buktája lesz a gyökér ballibeknek, akkor számíthatunk arra, hogy villámgyorsan lemennek kutyába és olyan negatív sajtót csapnak az országnak, hogy csak na! És így is lett.
@pocaklakó minimanó: Ez tetszik: "mert távol került tőlük a mézesbödön".

Mikor lesz olyan, amikor mindenki egyforma távolságra lesz a mézesbödöntől - vagyis nem lesznek kiváltságosak?
@Anonymus Gesta Hungarorum:

"Mikor lesz olyan, amikor mindenki egyforma távolságra lesz a mézesbödöntől - vagyis nem lesznek kiváltságosak?"

Ahogy körülnézek, még a pozitív példaként citált országok is erős hiányossággal küzdenek ezen a téren. Nézzük meg, ők hogyan kívánnak tőle megszabadulni.
@Anonymus Gesta Hungarorum: sose. Csak azon lehet változtatni, hogy mekkora legyen a távolságok különbsége.
@Anonymus Gesta Hungarorum: pedig ez nem pesszimizmus, ez csak az emberi természet tudomásul vétele. Szét lehet kapni az államot, mint majom a zsebórát (megtettem, lásd a linkelt blogomat), és ez kívánatos is, de megszüntetni definiatíve lehetetlen a különbségeket.
@Anonymus Gesta Hungarorum:

"...vagyis nem lesznek kiváltságosak?"

Kiváltságosak mindig lesznek - ez az emberi természet egyik lényege.
A nyugatias értékekbe vetett hit folyamatos leépülését látom. A felmérések is ezt mutatják. Ugyanakkor szerintem az emberek nem lettek hülyébbek, vagy rosszabbak az eltelt két évtizedben, csak a hurráoptimizmus elmúktával egyre többe érzik azt hogy becsaptál őket, elvettek tőlük valamit. Persze ennek mi magunk is alakítói voltunk. Most szépen megtanuljuk majd, hogy a demokráciát meg a magánéleti sikert nem hozza meg, hogy elmentek az oroszok. (Nem kommunistákat írok, mert közülük lássuk be, elég sokan itt maradtak, pozícióban is.)Hogy ebből a kollektív depressziónól mi rázza fel a társadalmat, nem tudom, de valszeg még lejjebb kell menni a gödörbe. Talán egy fidesz-jobbik koalíció elhozza ezt. Onnan már tényleg csak felfelé vezethet az út.
@pocaklakó minimanó: Ez nem az emberi természet része, ez csak egy örökölt minta, valamint az egó félelme. Az egó, amelyik mindig szeretné tudni a jövőt és mindig szeretné a dolgokat irányítani. Emiatt van az emberi mohóság is, mert azt agó azt hiszi nő a biztonsága, ha minél több anyagi javakat harácsol össze.
@Watchdog: Nekem Svédországot, pedig Dániát sokkal jobban szeretem :) Nem tudom, hol hibázhattam...
Én német lettem, ott is töltöm időm nagy részét.Azon még gondolkodom, ez jó-e vagy sem..:))
@mizrolist: én inkább arra tippelek, hogy a legtöbben próbálnak magukra nézve kedvezően válaszolni - hr-pszichológusok valószínűleg napokig tudnának mesélni a torzítottan kitöltött személyiség tesztekről.
"Tömören megfogalmazva, ha meg akarod változtatni a világot, változtasd meg magad."

Ha viszont nem alkalmazkodsz a környezetedhez, kihalsz.

Az egyéni értékrend és a közösség értékrendje endogén rendszert képez. Ezért felesleges bérmit is elvárni. Közlegelők tragédiája megvan? Fogolydilemma?

Na, egyik esetben sincs a csaláshoz, áruláshoz szükség személyiségtorzuláshoz. Csak racionalitáshoz.
@Marengoo: nekem is, bár sosem költöznék oda :D
@pocaklakó minimanó:
"Így nyertem fogadást 2011-ben, mert a választások előtt megmondtam, hogy ha orbitális buktája lesz a gyökér ballibeknek, akkor számíthatunk arra, hogy villámgyorsan lemennek kutyába és olyan negatív sajtót csapnak az országnak, hogy csak na! És így is lett. "

Én meg úgy nyertem fogadást 2011-ben, hogy előre megmondtam, ha a populista demagógok túlnyerik magukat, akkor a demokratikus jogállamok jogos kritikáit a diktátorok jellemző reflexeivel fogják lekezelni. (A gaz hazaárulók hazug ármánykodása külföldön... jellegzetes rezsim duma)
Rákosi elvtárs egyszer így fakadt ki a nyugati (akkor éppen gaz imperialista) demokratikus jogállamok kritikáira: "Nekünk senki ne mondja meg, milyen az a demokrácia, mi majd felépítjük a mi demokráciánkat" Lett belőle Recsk.

Túl sok a hasonlóság Rákosi idejében kialakult reflexek és a mai jobbantak reflexei között.
Az első hozzászóló linkjében látható teszt nem azonos azzal a kérdéskörrel, amin az idézett kutatás alapszik.

A kutatás részleteiről itt lehet többet megtudni:
www.worldvaluessurvey.org/
@kerek négyszög:

"Túl sok a hasonlóság Rákosi idejében kialakult reflexek és a mai jobbantak reflexei között."

Ez kispályás volt. A nagypályás hazudozók már eleve Hitlerrel és Szálasival hasonlítják össze a mai állapotokat.

Tessék naprakésznek lenni, mert a kamubajnokságon a futottak még kategóriában is csak az utolsó helyet csípheted meg ilyen enyhe "érdemi kritikával." :)
Csehország. Bontok is egy Staroprament, szerencsére van itthon, pont jókor.
@pocaklakó minimanó:

A rosszindulat, gunyoros megjegyzések amiket itt csinálsz kommentek gyanánt is magyar dolgok?
@Anonymus Gesta Hungarorum: "Mikor lesz olyan, amikor mindenki egyforma távolságra lesz a mézesbödöntől - vagyis nem lesznek kiváltságosak? "

A 'kiváltságosság' hagyományosan feudális jelleg: a hűbérúr kapcsolati rendszere a hűbéresekkel, vagy ha magyar példát nézünk, familiárisokkal.

Ez rávilágít a történelmi magyar államiság hagyományos fejletlenségére, ami itt van jobban kifejtve:
nemzetstrategia.blog.hu/2013/05/15/a_jobbik_eselyei_2014-re_ii_resz_az_orokseg

egy nemzetállami eszmére van szükség, mely a nemzeti érzés mellé a történelmi fejlődés útján az erős és független, hatékony magyar állam képét is megalkotja. ami egyelőre nyilván fikció, de a 'szerencsés' nyugati országok: Franciaország, Németország, USA, Anglia, Skandináv államok stb mind meglépték a fejlődésnek ezen szakaszát.

a nemzetállami rendszer a korrupciót háttérbe szorítja, mivel a familiárisi kapcsolatrendszer helyett a "nemzet szolgálatának mértéke" számít, vagyis meritokrácia (érdemek alapján történő elbírálás) van. Hogy ez jobb -e mint a régi, az lényegtelen abból a szempontból, hogy a régi mindenképpen elavult történelmileg, és le kell cserélni. Ez a történelmi fejlődés útja: feudális állam, ->nemzetállam, ->ideológiai állam.

Ha a végcélnak az ideológiai államiságot (amely esetben az állameszme egy semleges ideológia köré szerveződik) feltételezzük, akkor a egy erő és sikeres nemzetállami korszak mindenképp elengedhetetlen lépcsőfok, hogy az államfejlődés magasabb fokára hágjunk. Ami egyértelműen a mostani feudális, idejétmúlt gyakorlatot és ezáltal a korrupciót és az uralkodó kilátástalanságot is orvosolni tudná.
Egy nemzetállami eszme, amely egybefogja a nemzetet és erejét megfelelően közvetíteni, irányítani képes. Egy ilyen környezet a jelenleg tapasztalható civilizációs bomlást (növekvő apátia és depresszió, bizalmatlanság egymással és az állammal szemben)is megállítaná.
Más szavakkal, ugyanaz: "törvény előtt" mindenki egyenlő lenne. mert most láthatólag nem az. Most a törvények az uralkodó osztályt (az "elitet") védik, az állampolgárral szemben.

Érdemes ezen elgondolkodni.
Valóban összképzavarnak látszik. Azonban ki merné vitatni hogy a kormányunk, a gazdasági elitünk és az intézményrendszerünk korrupt?

Ez a rendszer az átlag magyar ember erőforrásainak, valamint szabadidejének nagy részét kisajátította!

Így felmerül a kérdés: ha ez így van, és a mi munkánkból vagy annak a gyümölcséből ( rosszabb esetben a jövőbeli munkánkra felvett hitelekből ) él, akkor nem befojásolja e majdhogynem döntő erővel az életünk?
Köteles e elvégezni azokat a feladatokat melyeket többnyire anyagi okokból mi nem tudunk ( mert a pénzünk, munkánk az ő zsebükbe vándorol )?
És ha nem végzi el ezeket az életünk fenntartása számára létfontosságú feladatait, jogosan tagadjuk e meg a rendszerhez a hozzájárulást ( akár a rendszer törvényeit áthágva is )?

Mert sajnos ameddig a 25 éve dolgozó szakember minimálbérből él, nem mondható el hogy a munkájából profitál. Pláne hogy a termelt haszon nagy részét lenyeli a vállalkozói és a politikai elit.

Ebben a tanulmányban van egy ki nem mondott állítás: Miszerint ebben az országban a stratégiai elemek ( törvényhozás, pénzügyek, közlekedés, munkaerőpiac, adórendszer, helyi gazdaságok ÉS FŐKÉNT A MEZŐGAZDASÁG ) többé kevésbé jól működnek, nem deficitesek!
Ez az állítás pedig egyszerűen nem igaz!!!
@raggafan: "Ebben a tanulmányban van egy ki nem mondott állítás: Miszerint ebben az országban a stratégiai elemek (.... ) többé kevésbé jól működnek, nem deficitesek!
Ez az állítás pedig egyszerűen nem igaz!!! "

Ha nem volt ilyen állítás kimondva, akkor nem lehet, hogy csak te képzelted bele? Majd miután beleképzelted, felháborodva elutasítod? :-)

Ha elolvastad volna a többi bejegyzésemet, akkor láthatnád, hogy részemről semmi ilyen feltevés nincs.
Én Izlandot "kaptam", de az ellenkező irányba fogok emigrálni. :)
Most a hatalmon lévő miniszterelnök személyétől függetlenül...

Sok embertől hallom azt a véleményt, hogy a "népnek" igenis szüksége van egy karizmatikus vezetőre, aki erős kézzel irányítja az országot. Ha nem is despota, ha nem is olyan, mint az oroszok "cár atyuskája", de minimum olyasfajta államférfire gondolnak, mint pl. Kádár, Tito, Franco, Churchill.

Egyszer olvastam valahol egy külföldön (talán Angliában, talán Hollandiában - már nem emlékszem) élő fórumozó kommentjét, hogy abban az országban az átlag állampolgárok többsége azt sem tudja, hogy ki a miniszterelnök vagy a pénzügyminiszter. Élik a mindennapjaikat, és a politika az nem napi téma a társadalmi kommunikációban. Senki nem készül 4 évig folyamatosan a következő választásokra - mármint a választópolgárok közül!

Szeretnék én is egy olyan országban élni, ahol én sem tudnám a hatalmon lévő politikusok nevét (csak, ha utána olvasok pl.), mert nem azt szajkózza folyton a TV, rádió, este vagy hétvégén délután nem politikai tárgyú műsorok vannak, stb.
Isten mentsen a "vezérektől" (ideológiától függetlenül)!

Az más lapra tartozik, hogy egy társadalomban "rendnek" is kell lennie, de ez pl. a rendőrség hatékony működésével, a közösségi együttélési szabályok kölcsönös betartásával és betartatásával (itt jön a civil szféra és az egyéni felelősség!). Nem attól fogja a gazdi a kutyája után felszedni a kutyaszart, ha a miniszterelnök dörgedelmes, fenyegető szónoklatokat tart erről vagy ilyen-olyan törvények születnek a témára...
Swedish sociopath nerd... :)
Ez a felmérés mindent elmond arról, hogy az kivándorlók többsége miért nem akar itt élni.
Szórakoztató Valláskritika közösség megosztotta
7.771 ember kedveli · 1.538 ember beszél erről
www.facebook.com/szorakoztato.vallaskritika
Két észrevételem van.
Az egyik, hogy a szenvedélyes szerzői hozzáfűzések szükségtelenek.
A másik és nagyobb baj, hogy a hasonlítások etalonja a Dicső Nyugat, mintha az maga a tökéletesség megtestesülése volna. Hát távolról sem, pl. Svédországban pár éven belül nemzetiség lesz a svéd. Vagy a múltkori angol zavargások mutatták, hogy ezek a húde államok bajban vannak.
@Mr. Alkohol: "Szeretnék én is egy olyan országban élni, ahol én sem tudnám a hatalmon lévő politikusok nevét"

Jelentem, nekem sikerült, méghozzá Magyarországon :) (Pl. fél után tudtam meg hogy Áder lett a köztársasági elnök. Komoly.)

Hogyan? Nem tévézek, nem rádiózok és nem olvasok újságokat. Csak a net, de ott is csak az ami érdekel. Ilyen 1xű, ajánlom másoknak is ezt módszert. Majd meglátjátok, mennyi felesleges gondtól szabadultok meg :o)
@Mr. Alkohol:

"Egyszer olvastam valahol egy külföldön (talán Angliában, talán Hollandiában - már nem emlékszem) élő fórumozó kommentjét, hogy abban az országban az átlag állampolgárok többsége azt sem tudja, hogy ki a miniszterelnök vagy a pénzügyminiszter."

Én is olvastam, hogy külföldön - például kifejezetten a progresszív példaként citált Hollandiában - a xenofóbiával nyíltan kacérkodó, populista és csonthomokos szélsőségesnek titulált politikust a nyílt utcán kivégezte egy haladó szellemiségű állampolgár, mert nem értett vele egyet. Sőt, azt is olvastam, hogy ebben a progresszív országban (még mindig Hollandiáról beszélünk) egy filmrendezőt is simán kivégeztek az utcán a vele egyet nem értők merőben esztétikai-ideológiai konfrontáció okán. Ráadásul még azt is olvastam, hogy ebben a roppant haladó országban az ottani AB simán engedélyezte, hogy a kisgyermekekkel való szexuális élet enyhébb szabályozásáért küzdő csoportosulás legálisan működhessen és kampányolhasson.

Sose élj jobb helyen! :)
Dánia itt is. hát akkor öszegezném...:) Magyarország = Dánia
:)
A statisztika megmondja az igazat!:)
Erdekes, hogy pont azokat az orszagot arasztotta el az iszlam mocsok, es ott vernek szet komplett varosreszeket, akik olyan kurva felvilagosultak. Akkor maradjunk inkabb ezen az oldalon.
A legszomorúbb az, akármit is akarunk mi, sosem fogunk erről dönteni, mert a választásokat azok az emberek döntik el, akik ennek a posztnak már a negyedik szavát sem értik. Nekik készülnek a TV műsorok, a híradások, az olyan pár szavas kijelentő mondatok, mint "A vízilovak nem az emberek, hanem a bankok oldalán állnak".
Végigolvastam.. Lassan jön a választási kombájn, minden réteget meg kell fognia a liberális baloldalnak, ha be akarnak jutni a parlamentbe… ;)) több szót nem érdemel.
"kevésbé vallásos, viszont ugyanolyan zárt társadalom."

NAGYON HELYES!

Semmi kedvem olyan libsis-bevándorlós-feminácis-buzis-nyálas, eltorzult társadalomban élni, mint a nyugat-európaiak.

Itt legalább a saját hülyéim vesznek körül.
@pocaklakó minimanó: @Kim Jong Un: kérlek, fogadjatok el egy virtuális sört!
:beer:

Egészség!
Ajánlottam a blogomon, a facebookon, mert tetszett. Itt: www.facebook.com/DomschitzMatyasBlogja
itt megnézheted. van e valamilyen elvárásod, hogy ha ajánlom, felteszem hogyan tegyem. Az az érzésem, hogy lesz még, ami passzol a blog témájához (tudásgazdaság...)
@Domschitz Mátyás: OK. Nincs elvárás azonkívül, hogy megjelőld a forrást. Egy kis reklám nekem sem árt. :-)
A videót addig a pontig néztem, hogy vannak országok, ahol a kemény munkát fontosnak tartják és ebben a körbe Anglia is benne volt...nyilván ezért végeztetik a kétkezi munkát külföldiekkel. Persze ettől még tarthatják fontosnak a kemény munkát - feltéve, hogy más elvégzi. Ehhez képest a magyarok - más felmérések szerint - többet dolgoznak, mint az európai átlag. Ennyit az ilyen nagyon tudományos felmérésekről.
@Kiemelt Hozzászóló: A felmérés nem arról szólt, hogy melyik országban dolgoznak a legtöbbet, hanem melyik országban fontos érték ez. A magyarok szerint a jó kapcsolatok (pl. traffikmutyi) fontosabbak, mint a munka.
@McT: A megoldás valóban hosszú távú. A lényeg a különféle együttműködések ösztönzése, lehetőleg rendszerszerűen, nem pedig a gazdaság egészétől idegen "projektek" keretében. Lehet ez iskolai diákcsere, szövetkezet, önkormányzatok közötti szabad együttműködés.
Az aszfaltba mélyedő keréknyomokhoz hasonlatos, bejáratott kapcsolati hálókkal az a baj, hogy szuboptimálisak mind a demokrácia, mind a gazdaság szempontjából, és számszerűleg is kevesek egy virágzó élet kereteihez. Ezeket nem lehet egyetlen csapással eltörölni, de talán lehet nyitottabbá tenni, kevésbé kirekesztővé. Az ösztönzés eszközei az adókedvezményektől az állam teljes kivonulásáig (a jogi keretek feletti őrködés persze marad) sokfélék lehetnek. És persze meg kell, hogy tanuljunk nem megijedni a saját szabadságunktól. (Erich Fromm: Menekülés a szabadság elől - megtalálható online)
@Olbrin Joachim: Egy mondat pontosítást igényel. Az állam háttérbe vonulását bizonyos szektorokban célszerű elérni, más szektorokban pedig nem. Egyik helyen célszerű az adókedvezmény, máshol inkább pályázati rendszert kell kiépíteni. Az azonban bizonyos, hogy a parancsuralom mindig szükségszerűen eléri az önpusztítás állapotát, a mások korlátozásában örömöt lelő szadisták pedig előbb-utóbb egymást szorongatják.
No ezért kell elhúzni innen.
Azt hiszem, a témába vág az alábbi, Értékrendetlenség c. írás is:

nviliam.blog.hu/2014/07/13/ertekrendetlenseg
Az talán kimaradt a fejtegetésből, hogy a magyarok saját elkövetett hibáikért minden esetben másokat okolnak, ami ha nem tartalmazná a saját fajtájukat is, tiszta rasszizmus is lenne. Va!ójában. -és nagyon helyesen- egyáltalán nem érzik a nyugathoz tartozóknak magukat / csak addíg amíg anyagi hasznot látnak benne/ Ilyen erős mint az utóbbi időben sohsem volt az ősmagyar / vagy annak vélt/ emlékek, szokások tisztelete,majmolása. Teljesen elrugaszkodnak a történelmi tényektől, úgy hisznek benne, mint mások az Ó- Testamentumban. Olyannyira nem is akarnak a modern, megújuló világhoz tartozni, hogy a liberelizmust is ennek okán tették szitokszóvá. Már régóta korrupt az egész nép, hiszen már a szocializmusban gyakorolta a 10%- os mutyizást, és ezt természetesnek vette akkor, és ma is,ezen nem akar és nem is fog változtatni. A hitgyakorlás a városi magukra maradt időseket és a falvakban élőket,; képmutatás. Nem lehet egyszerre a sámánnak és a papnak is hinni. Az a nép amely már a szkítáktól, hunoktól, stb. is származtatja magát, ott már teljes a zűrzavar a fejekben, és ebből nem is látok kiutat.